rao vat Orange County

Can sang tiem (90k)

Tiem dong khách và tip cao. Tiệm rong 8 ghe spa va 9 ban, 1 phong facial và phong an danh cho thọ. Vung Mỹ trang only, gan bien. Mua he rát nhiều khách walking. Santa cruz, california. khu shopping mall, parking rát rong. Vi ly do can move di tiêu bang khác, can ban gap. Thật Long mua, xin vui Long gọi 408 836 0864 hay 408 797 6070. Thanx for reading

Liên hệ - 408-836-0864

Ngày đăng - 01:58 09/04/2017

Địa chỉ - Santa Cruz , CA

Lượt xem - 639094

Check tin trên:

: Chưa có danh bạ

TIN ĐĂNG
ĐÃ HẾT HẠN
Người đăng tin xin lưu ý: Vui lòng làm mới tin đăng để còn hạn hiển thị. Với những tin đăng không còn nhu cầu sẽ bị xóa hoặc khóa số phone sau nhiều ngày không kích hoạt.
rao vat Orange County

Nạp tiền V247

 • Bạn muốn nạp bao nhiêu?
  Số điện thoại cần nạp (Ví dụ: 2819889188)
  Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong những khuyến mãi dưới đây khi nạp tiền $100:
  • Tặng egift certificate giá trị $25 restaurant.com.
  • Tặng 1 sim V247 dùng trong nước ở Mỹ.
  Hỗ trợ 24/7:
  281.988.9188
  1.909.999.8247
  1.888.333.1531
  www.vienlien247.com